Wat valt er onder de garantie?

Century Grill geeft voor een periode van 2 jaren garantie op alle materialen en onderdelen van onze Kamado.

De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop die op de factuur is vermeld.

Indien er aanspraak gemaakt wenst te worden op garantie stuurt u ons een email waarin het defect duidelijk is omschreven. Voeg in dezelfde email ook een copie van de aankoopfactuur toe. Na behandeling van uw klacht informeren wij u over de verdere afhandeling.

Indien er bij normaal gebruik en onderhoud een materiaal- of fabricagefout aan het licht komt tijdens de garantieperiode zullen wij het gebrek repareren of een nieuw onderdeel ter beschikking stellen. Deze garantie geldt niet voor arbeidsloon, vrachtkosten of welke andere kosten dan ook, die verbonden zijn aan het onderhouden, repareren dan wel gebruiken van de grill.

 

Wat valt er niet onder de garantie?

Er kan in de volgende gevallen geen aanspraak gemaakt worden op garantie:

zonder originele ongewijzigde leesbare factuur
reparaties en of veranderingen aan het product die niet door de leverancier zijn uitgevoerd
het product oneigenlijk gemonteerd en/of gebruikt is
het product beschadigd is door grof gebruik, onachtzaamheid of nalatig onderhoudschade veroorzaakt door ongelukken of natuurrampen

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE SCHRIFTELIJKE DAN WEL MONDELINGE, EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIES